5487

 5487ادامه مطلب :

وقتی كه می رفتی، بهار بود
تابستان كه نیامدی، پاییز شد
پاییز كه برنگشتی، پاییز ماند
زمستان كه نیایی، پاییز می ماند
تو را به دل پاییزی ات
فصلها را
به هم نریز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو صادقانه گفتی در خانه قلبت هیچ جایی برای من نیست

من بر قلب سنگی ات بوسه می زنم که با من صادق بود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطمئن باش ، برو ...

ضربه ات كاری بود ، دل من سخت شكست ...

و چه زشت به من و سادگیم خندیدی

به من و عشقی پاك ، كه پر از یاد تو بود ...

و به این قلب یتیم

كه خیالم می گفت تا ابد مال تو بود ...

تو برو تا راحت تر

تكه های دل خود را آرام سر هم بند زنم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دل كه رنجید از كسی خرسند كردن مشكل است

شیشه بشكسته را پیوند كردن مشكل است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خیلی ها نفرین میکنن ... تلافی میکنن... اما نه ... نفرین من ...

الهی اونی که دوستش داری تنهات نذاره ...

تلافی من .... میرم تا به اون برسی ...

سره راهت نباشم ... راستی ... قد من

دوست داره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یك روز فكر میكردم اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به اتش میكشم اما امروز برای دیدنش حاضر نیستم حتی كبریتی روشن كنم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلم را مبتلایت کرده بودم

خودم را خاک پایت کرده بودم

ندانستم که بی مهری وگرنه

همان اول رهایت کرده بودم !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به تو سپرده بودمش ، با هزار و یک امید ....

وحالا برای هزار و یکمین بار

دلم را می برم تا شکستگی اش را گچ بگیرند !!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گاهی شکستن دلی کمتر از آدم کشی نیست .
چند روزیست که این دل میشکند.
اه....
تو همیشه میشکنی و من همیشه فراموش میکنم مگر تو انها را زنده کنی.
اما نمیدانم چرا این دفه نمیتوان فراموش کنم.
شاید دگر از قلبم،تکیه نباشد برای محبت و فراموشی آن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمی بخشمت .... بخاطر تمام خنده هایی كه از صورتم گرفتی .... بخاطر تمام غمهایی كه بر صورتم نشاندی .... نمی بخشمت .... بخاطر دلی كه برایم شكستی .... .. بخاطر احساسی كه برایم پرپر كردی ..... نمی بخشمت .... بخاطر زخمی كه بر وجودم نشاندی ..... بخاطر نمكی كه بر زخمم گذاردی .... و می بخشمت بخاطر عشقی كه بر قلبم حك كردی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دل عشق پر از رنگ و ریا دوست نداشت

یک لحظه تو را زمن جدا دوست نداشت

ای آیینه دار خلوتم باور کن

اندازه ی من کسی تو را دوست نداشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتی نفرین میکنی ؟

گفتم نه ...فقط از خدا می خواهم که هیچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه....

هنوزم از خدا می خواهم که هیچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه.....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما ز یاران چشم یاری داشتیم ، خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با خیالِ تو هنوزم مثه هر روز و همیشه هر شبِ حافظه ی من پرِ تصویر تو میشه...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سكوت دردناكترین پاسخ من به بیرحمی های توست!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلم شكسته تر از شیشه های شهر شماست

شكسته باد آن كه دلش این چنین می خواست...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای آنکه به تقریرو بیان دم زنی از عشق...
ما با تو نداریم سخن خیرو سلامت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلمو شکستی بازم دوبـــاره ه

اما بدون چوبه خدا صدا ندااره ه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنها آرزوم اینه که یه روزم برسه

چشمای تو مثه ابرااااااا ببــــاره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من منتظرت شدم ولی در نزدی

بر زخم دلم گل معطر نزدی

گفتی كه اگر شود می آیم اما

مرد این دل و آخرش به او سر نزدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از قدیما گفتن کوه هرگز به کوه نمیرسه دل بسوزون ولی بدون آدم به آدم میرسه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیگه بی تو نمی میرم...
توئم با بی کسیت سر کن
تو حقت بدتر از اینه که دل تنگم بمونی...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتمش دل می خری؟ پرسید چند؟ گفتمش دل مال تو تنها بخند! خنده کرد و دل زدستانم ربود. تا به خود بازآمدم، او رفته بود! دل زدستش روی خاک افتاده بود! جای پایش روی دل جامانده بود...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خودت رفتی ولی عشقت نرفته... من عاشق تر شدم هفته به هفته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تو دلگیرم...از عاشقی سیرم...درسته بی تو میمیرم...ولی ایندفعه میرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چو کس با زبان دلم آشنا نیست
چه بهتر که از شکوه خاموش باشم
چو یاری مرا نیست همدرد ، بهتر
که از یاد یاران فراموش باشم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حیف این چشمهام که برای چون توی بی ارزشی اشک ریخت!

و چه ساده دلم که هنوزم دوست داره


از دست رفیقان عقرب صفت دوستی با مار كبری آرزوست


هر کی دلتو شکست صداشو در نیار یه روز دلش می شکنه صداش در میاد


کسی چه می داند شاید، این قدر همدیگر را دوست نمی داشتیم اگر از دور به تماشای روح هم نمی نشستیم . کسی چه می داند اگر آسمان ما را جدا نمی کرد شاید، این قدر به هم نزدیک نبودی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاشقانه های متفرقه

زخم زندگیت منم ...همه به زخمهایشان دستمال می بندند.....تو اما.....به زخمت دل بسته ای!!!


ایکاش به زمانی بر میگشتم که تنها غم زندگیم شکستن نوک مدادم بود ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


چشم های من

این جزیره ها

كه در تصرف غم است

این جزیره ها كه از چهار سو

محاصره است

در هوای

گریه های "نم نم" است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


همه چیز را فروختم جز آن صندلی که جای تو بود ! شاید آن روز که برگشتی خسته باشی ....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


شاید روزی بیاید
که حالِ من هم خوب شود ...
هوا خوب شود
باران خوب شود ،
عشق خوب شود ،
و تو ... خوبِ من شوی
و من ... ؛
خوب شوم ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از کویر آمده‌ام چشمم از خاطره ریگ پُر است ابر من باش و دلم را بتکان
 5487
بیچاره سنگ كه از دست كودكی رها می شود
نمی داند دل كودك را بشكند
یا دل قناری را

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


دیدن لبخند آنهایی که رنج میکشند ، از اشکهایشان دردناکتر است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


هیچ فکر کردی اگه هر ماه قبض کارکرد قلبمون رو میدادن
کدوم یکی از ما عاشقتر بودیم !؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


همیشه میخواستم مالک قلبت باشم ، نه مستاجرش !
 5487
روزگار استاد فراموشیست ، امیدوارم که تو شاگرد روزگار نباشی . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ندارم به جز دل مکانی برایت ، اگر عیب این خانه تنگی نباشد . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


روح سحری ناز دمیدن داری ، مثل غزلی تازه ، شنیدن داری

ای قصه روزهای تلخ تنهائی من ، آنقدر ندیدمت که دیدن داری . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


به دل میگم یه روز میاد ، اینم یه خود فریبیه

از عشق اون قسمت من همیشه بی نصیبیه . . .

کاش حوله ای بودم آویزان بر میخ ، تا هر روز صبح

قبل از همه صورتت رو میبوسیدم . . . !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


به آسمون سپردم چشم از تو بر نداره ، مراقب تو باشه

سرت بلا نیاره ، تا تو نخوای نتابه ، دلت گرفت بباره

همیشه با تو باشه تو رو تنها نذاره . . .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 مرداد 1388    | توسط: ایرونی فان    |    |
نظرات()